Jumaat, 24 Oktober 2014

Tahun Hijrah Qamariah

Penentuan ibadah dalam Islam berdasarkan takwim hijrah yang merujuk kepada bulan qamari. Tarikh dalam tahun hijrah qamariah berdasarkan kepada pergerakan bulan mengelilingi bumi yang mengambil tempoh masa lebih kurang 29.5 hari. Hari yang baru dalam bulan qamari bermula selepas terbenam matahari. Setiap bulan qamari mengandungi 29 atau 30 hari. Dalam tahun hijrah qamariah mengandungi 354 hari, 8 jam, 48 minit dan 36 saat.

Sebelum kedatangan Islam, takwim qamariah turut digunakan oleh orang Mesir, Arab, India, China dan lain-lain. Namun begitu, pelbagai riwayat mencatatkan terdapat perbezaan nama-nama bulan qamari sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam iaitu:

Qamariah Hijrah
Qamariah Sebelum Islam
Muharram
Baiik
Safar
Naqil
Rabiul Awal
Taliq
Rabiul Akhir
Tajir
Jamadil Awal
Aslah
Jamadil Akhir
Aftah
Rejab
Aslak
Sya’aban
Ramadhan
Syawal
Zulkaedah
Zulhijah
Kusa’a
Zahir
Bat
Haq
Nai’ish
___________________________________

Bulan qamari digunakan dalam Islam berdasarkan firman Allah yang terkandung dalam al-Quran yang bermaksud:
Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. (At-Taubah 9: 36)
(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi pertunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan pertunjuk, dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadaan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat pertunjukNya, dan supaya kamu bersyukur. (Al-Baqarah 2: 185)
Orang Arab sebelum zaman pemerintahan Sayidina Umar al-Khattab tidak mempunyai takwim yang mengandungi bilangan tahun. Mereka hanya memberikan nama khusus bagi tahun berdasarkan peristiwa besar yang berlaku dalam tahun tersebut. Contohnya, Tahun Banjir Makah, tahun Rasulullah s.a.w. dilahirkan disebut sebagai Tahun Gajah, Tahun al-Izn ialah tahun pertama izin hijrah dari Mekah ke Madinah, Tahun al-Amr iaitu tahun kedua di mana umat Islam diperintahkan memerangi golongan musyrikin manakala Tahun al-Wada' iaitu tahun kesepuluh yang mengandungi peristiwa haji wida' yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

Bilangan tahun bagi takwim qamariah mula disusun pada zaman pemerintahan Sayidina Umar al-Khattab r.a. berikutan peristiwa:
  1. Sayidina Umar al-Khattab r.a. telah menerima sepucuk surat daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang tidak mengandungi tarikh.
  2. Sayidina Umar al-Khattab r.a. menerima sepucuk surat daripada Gabenor di Mesir yang hanya mencatatkan Sya'aban tanpa tahun.
Berdasarkan peristiwa di atas, Sayidina Umar al-Khattab r.a. telah bermesyuarat pada hari Rabu 20 Jamadil Akhir tahun 17 Hijrah. Hal ini kerana surat-surat penting yang tidak mengandungi tarikh boleh mengelirukan pelbagai pihak. Ahli jawatankuasa mesyuarat bersepakat menerima cadangan Sayidina Ali bin Abu Talib r.a. iaitu pengiraan takwim Islam bermula pada tahun berlaku hijrah Rasulullah s.a.w. dari Mekah ke Madinah. Mesyuarat tersebut juga menerima cadangan Sayidina Uthman bin Affan r.a. agar menjadikan awal Muharram sebagai bulan pertama takwim Hijrah. Awal Muharram dalam tahun berlaku hijrah Rasulullah s.a.w. diambil sebagai permulaan tarikh Islam walaupun peristiwa hijrah tidak bermula dan berakhir pada hari itu. Rasulullah s.a.w. memulakan hijrah pada akhir bulan Safar dan memasuki Madinah pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Dalam hal ini, Sayidina Umar al-Khattab mengungkapkan pandangan yang jelas menggambarkan kebijaksanaan beliau:
"Peristiwa hijrah menjadi pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Maka ambillah ia."
P/S: Kepada semua muslim di mana saja anda semua berada, selamat menyambut tahun 1436 Hijrah. 

5 ulasan: