Isnin, 1 Disember 2014

Penyediaan Slaid Untuk Peperiksaan Viva PhD

Hari ini aku menerima sms daripada seorang kawan bertanyakan mengenai penyediaan slaid untuk menghadapi peperiksaan viva PhD. Apa yang perlu ada dalam penyediaan slaid? Senarai di bawah adalah elemen-elemen penting yang mesti ada dalam penyediaan slaid iaitu:
 1. Slaid pertama mengandungi tajuk kajian, nama dan no. matrik pelajar serta nama penyelia tesis/disertasi.
 2. Pengenalan.
 3. Permasalahan Kajian.
 4. Objektif Kajian.
 5. Persoalan Kajian.
 6. Kerangka Konseptual/Teoritikal.
 7. Kepentingan Kajian.
 8. Skop Kajian.
 9. Metodologi Kajian.
 10. Sorotan Kajian/Kajian Lepas (Literature Riview).
 11. Hasil Kajian (menepati dan menjawab objektif kajian).
 12. Hasil Kajian Yang Lain (jika ada).
 13. Kesimpulan.
Slaid boleh disediakan dengan menggunakan software seperti Microsoft PowerPoint. Setiap elemen di atas mesti disediakan dalam slaid yang berbeza. Setiap slaid hanya mengandungi butiran-butiran penting. Penjelasan lanjut setiap butiran diterangkan kepada khalayak (ahli-ahli jawatankuasa peperiksaan viva) semasa pembentangan ringkasan kajian sedang berlangsung. Seseorang calon PhD mesti mengingati penerangan lanjut bagi setiap butiran yang dinyatakan dalam slaid. Penyediaan slaid untuk peperiksaan viva hendaklah tidak melebihi 15 slaid.

Isnin, 17 November 2014

Qadha Solat Ketika Bermusafir

Ketika sedang bermusafir:
Seseorang yang bermusafir selagi berada dalam musafir boleh mengqadha solat empat rakaat menjadi dua rakaat iaitu melakukannya secara qasar (zohor + Asar atau Maghrib + Isya') sama ada solat tersebut ditinggalkan semasa dalam musafir ataupun sebelum bermusafir. Walau bagaimanapun, solat tersebut boleh diqadha secara sempurna (tidak diqasarkan) ketika sedang bermusafir.
Setelah selesai bermusafir, seseorang yang ada meninggalkan solat semasa musafir tidak boleh mengqasarkan solat yang wajib diqadha itu.
Sumber: Syeikh Ahmad Faisol Hj Omar. 2014. Ibadah Mukmin: panduan solat.  Petaling Jaya: Galeri Ilmu Sdn. Bhd.

P/S: Betapa luasnya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim-Nya memudahkan hamba-hamba-Nya agar berusaha mendirikan solat sehingga solat empat rakaat yang ditinggalkan di luar musafir boleh diqadha secara qasar (zohor + Asar atau Maghrib + Isya') menjadi dua rakaat. Betapa malunya aku kepada-Mu, Ya Allah.

Jumaat, 14 November 2014

Takwim Puasa Sunat Bermula 1 Muharam 1436H Sehingga 29 Zulhijjah 1436H

Ibadah puasa mengandungi faedah dan manfaat yang besar, maka selain puasa yang wajib pada bulan Ramadhan elok juga melakukan puasa sunat yang terdapat dalam sepanjang tahun hijri. Jadual di bawah ialah Takwim Puasa Sunat (1 Muharam1436H - 29 Zulhijjah 1436H) sebagai panduan kita bersama:

Puasa Sunat
Tarikh
Puasa 1 – 9 Muharam
 • 25 Oktober 2014 – 2 November 2014
Puasa Hari Asyura

(Pada 10 Muharam berserta sehari sebelumnya)

atau


(Pada 10 Muharam berserta sehari selepasnya)

 • 2 – 3 November 2014

atau

 • 3 – 4 November 2014
Puasa Sunat Sya'ban
 • 19 Mei – 17 Jun 2015
Puasa Enam (Puasa enam hari dalam bulan Syawal kecuali pada 1 Syawal)
 • 18 Julai – 15 Ogos 2015
Puasa 1 – 8 Zulhijah
 • 15 – 22 September 2015
Puasa Hari Wuquf (Bagi sesiapa yang tidak menunaikan haji)
 • 23 September 2015
Puasa Hari Isnin dan Khamis
 • Kecuali Hari Raya 'Aidiladha (Hari Khamis 24 September 2015)
Puasa Hari Putih
(Pada 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan dalam kalendar Hijrah)

 • Muharam (6 – 8 Oktober 2014)
 • Safar (6 – 8 Disember 2014)
 • Rabiulawal (4 – 6 Januari 2015)
 • Rabiulakhir (3 – 5 Februari 2015)
 • Jamadilawal (4 – 6 Mac 2015)
 • Jamadilakhir ( 3 – 5 April 2015)
 • Rejab (2 – 4 Mei 2015)
 • Sya’ban (31 Mei – 2 Jun 2015)
 • Syawal (29 – 31 Julai 2015)
 • Zulkaedah (28 – 30 Ogos 2015)
 • Zulhijah (28 – 29 September 2015)**
Puasa Hari Gelap***

(Pada 27, 28 dan 29 hari bulan setiap bulan dalam kalendar Hijrah)
 • Muharam (20 – 22 November 2014)
 • Safar (20 – 22 Disember 2014)
 • Rabiulawal (18 – 20 Januari 2015)
 • Rabiulakhir (17 – 19 Februari 2015)
 • Jamadilawal (18 – 20 Mac 2015)
 • Jamadilakhir (17 – 19 April 2015)
 • Rejab (16 – 18 Mei 2015)
 • Sya’ban (14 – 16 Jun 2015)
 • Syawal (12 – 14 Ogos 2015)
 • Zulkaedah (11 – 13 September 2015)
 • Zulhijjah (11 – 13 Oktober 2015)


** Puasa Hari Putih pada 13 Zulhijjah 1436H jatuh pada Hari Tasyrik iaitu bersamaan 27 September 2015. 

*** Puasa Hari Gelap juga boleh dilakukan pada 28, 29 dan 30 hari bulan bagi bulan dalam kalendar Hijrah yang mengandungi 30 hari). Pada masa ini, matahari dan bulan berada pada kedudukan sebaris. Ketika ini, daya tarikan matahari telah bergabung dengan daya tarikan bulan. Kesan tarikan ini amat kuat di mana kebiasaannya air laut pasang akan lebih tinggi pada waktu tengahari dan air laut surut lebih rendah pada waktu malam. Manusia dan segala yang ada di bumi menjadi lebih ringan pada waktu siang dan lebih berat pada waktu malam. Fenomena ini memberikan kesan seperti berada dalam keadaan tekanan (stress). Berpuasa pada hari gelap dapat mengurangkan kesan tersebut. Wallahu'alam.

P/S: Selamat Berpuasa 

Jumaat, 24 Oktober 2014

Tahun Hijrah Qamariah

Penentuan ibadah dalam Islam berdasarkan takwim hijrah yang merujuk kepada bulan qamari. Tarikh dalam tahun hijrah qamariah berdasarkan kepada pergerakan bulan mengelilingi bumi yang mengambil tempoh masa lebih kurang 29.5 hari. Hari yang baru dalam bulan qamari bermula selepas terbenam matahari. Setiap bulan qamari mengandungi 29 atau 30 hari. Dalam tahun hijrah qamariah mengandungi 354 hari, 8 jam, 48 minit dan 36 saat.

Sebelum kedatangan Islam, takwim qamariah turut digunakan oleh orang Mesir, Arab, India, China dan lain-lain. Namun begitu, pelbagai riwayat mencatatkan terdapat perbezaan nama-nama bulan qamari sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam iaitu:

Qamariah Hijrah
Qamariah Sebelum Islam
Muharram
Baiik
Safar
Naqil
Rabiul Awal
Taliq
Rabiul Akhir
Tajir
Jamadil Awal
Aslah
Jamadil Akhir
Aftah
Rejab
Aslak
Sya’aban
Ramadhan
Syawal
Zulkaedah
Zulhijah
Kusa’a
Zahir
Bat
Haq
Nai’ish
___________________________________

Bulan qamari digunakan dalam Islam berdasarkan firman Allah yang terkandung dalam al-Quran yang bermaksud:
Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. (At-Taubah 9: 36)
(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi pertunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan pertunjuk, dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadaan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat pertunjukNya, dan supaya kamu bersyukur. (Al-Baqarah 2: 185)
Orang Arab sebelum zaman pemerintahan Sayidina Umar al-Khattab tidak mempunyai takwim yang mengandungi bilangan tahun. Mereka hanya memberikan nama khusus bagi tahun berdasarkan peristiwa besar yang berlaku dalam tahun tersebut. Contohnya, Tahun Banjir Makah, tahun Rasulullah s.a.w. dilahirkan disebut sebagai Tahun Gajah, Tahun al-Izn ialah tahun pertama izin hijrah dari Mekah ke Madinah, Tahun al-Amr iaitu tahun kedua di mana umat Islam diperintahkan memerangi golongan musyrikin manakala Tahun al-Wada' iaitu tahun kesepuluh yang mengandungi peristiwa haji wida' yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

Bilangan tahun bagi takwim qamariah mula disusun pada zaman pemerintahan Sayidina Umar al-Khattab r.a. berikutan peristiwa:
 1. Sayidina Umar al-Khattab r.a. telah menerima sepucuk surat daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang tidak mengandungi tarikh.
 2. Sayidina Umar al-Khattab r.a. menerima sepucuk surat daripada Gabenor di Mesir yang hanya mencatatkan Sya'aban tanpa tahun.
Berdasarkan peristiwa di atas, Sayidina Umar al-Khattab r.a. telah bermesyuarat pada hari Rabu 20 Jamadil Akhir tahun 17 Hijrah. Hal ini kerana surat-surat penting yang tidak mengandungi tarikh boleh mengelirukan pelbagai pihak. Ahli jawatankuasa mesyuarat bersepakat menerima cadangan Sayidina Ali bin Abu Talib r.a. iaitu pengiraan takwim Islam bermula pada tahun berlaku hijrah Rasulullah s.a.w. dari Mekah ke Madinah. Mesyuarat tersebut juga menerima cadangan Sayidina Uthman bin Affan r.a. agar menjadikan awal Muharram sebagai bulan pertama takwim Hijrah. Awal Muharram dalam tahun berlaku hijrah Rasulullah s.a.w. diambil sebagai permulaan tarikh Islam walaupun peristiwa hijrah tidak bermula dan berakhir pada hari itu. Rasulullah s.a.w. memulakan hijrah pada akhir bulan Safar dan memasuki Madinah pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Dalam hal ini, Sayidina Umar al-Khattab mengungkapkan pandangan yang jelas menggambarkan kebijaksanaan beliau:
"Peristiwa hijrah menjadi pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Maka ambillah ia."
P/S: Kepada semua muslim di mana saja anda semua berada, selamat menyambut tahun 1436 Hijrah. 

Selasa, 30 September 2014

Mahukah Dirimu Kekal Diingati?

Tajuk: Cerita Dari Syurga: Mahukah Dirimu Kekal Diingati?

Penulis: Zamri Mohamad, Yusry Yusopp & Haeqal Zulqarnain

Tahun Diterbitkan: 2013

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. 

Cerita Dari Syurga: Mahukah Dirimu Kekal Diingati? karya Zamri et. al. merupakan himpunan 30 cerita ala Chicken Soup For The Soul. Himpunan kisah yang terkandung dalam buku ini berlatarbelakangkan akhlak Islami yang menyentuh kalbu dan menghidupkan hati nurani. Walau bagaimanapun, himpunan 30 kisah ini berkisar bagaimana mahu menjadi kekal diingati oleh insan-insan di sekeliling anda. Buku ini memaparkan kisah-kisah yang dapat memenuhi kriteria tujuh ciri yang mampu membuatkan ingatan seseorang berkembang dan kekal mengingati individu yang berada dalam lingkungannya iaitu:
 1. Ilmu pengetahuan.
 2. Rekod kejayaan. 
 3. Pengalaman. 
 4. Kebolehan yang mencipta keterujaan.
 5. Rangkaian yang dikenali.
 6. Karakter yang magnetik.
 7. Gerak hati yang mengatakan "ada sesuatu yang menarik berkenaan dirinya"

Selasa, 16 September 2014

Hari-Hari Allah: Rabiul Awal, Rejab, Sya`ban & Syawal


 

Tajuk: Hari-Hari Allah: Rabiul Awal, Rejab, Sya`ban & Syawal

Penulis: Dr. Yusuf Al-Qaradhawiy

Penterjemah: Muhammad Dzulhilman Bin Roslan

Tahun Diterbitkan: 2013

Penerbit: Blue-T Publication


Soalan yang menerpa dalam kotak fikiran aku ialah apa yang menarik mengenai buku ini? Aku meneliti sepintas lalu kandungan buku Hari-Hari Allah: Rabiul Awal, Rejab, Sya`ban & Syawal. Justeru, aku ingin berkongsi ilmu yang aku perolehi dari buku ini:

1. Aku pernah membaca hadis riwayat Ibnu Umar r.a. sebelum ini yang menyatakan:

Bahwa Nabi s.a.w. melarang puasa sambung tanpa berbuka. Para sahabat bertanya: Bukankah baginda sendiri melakukan puasa wishal (terus-menerus tanpa berbuka)? Nabi s.a.w. menjawab: Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan minum. (Shahih Muslim No.1844)

Apakah makna tersirat dari hadis di atas yang menyatakan "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan minum"? Al-Qaradhawy menjelaskan "Allah SWT bukan memberi baginda s.a.w. makan dan minum seperti buah-buahan dan sebagainya tetapi terminologi 'makan dan minum' merujuk kepada makanan hati dan roh. Baginda terlalu sibuk untuk mengenali dan mencintai Allah serta takut kepada-Nya" (halaman 28).

2. Mengenai amalan-amalan yang dilakukan khusus sempena Nisfu Sya'ban.

Memetik pandangan Syeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz:

Berdasarkan ayat-ayat , hadis-hadis dan pendapat para ahli ilmu di atas jelaslah bagi orang yang mencari kebenaran bahawa memperingati malam Nisfu Sya'ban dengan solat dan sebagainya serta mengkhususkan siangnya untuk berpuasa adalah bid'ah mungkar menurut kebanyakan ahli ilmu dan tidak ada dasarnya dalam syari'at yang murni, tetapi peringatan malam Nisfu Sya'ban ini terjadi dalam Islam setelah masa sahabat. Cukuplah bagi para pencari kebenaran mengenai masalah ini dan masalah lain (halaman 117).

Sabda Rasulullah s.a.w.:

Sesiapa yang melakukan satu amal (berkaitan agama) yang bukan dari suruhan kami , ia tertolak" (Hadis Riwayat Muslim) ~ Sahih Muslim hadis no. 1718. 

Buku ini mengandungi pelbagai ilmu-ilmu lain yang bermanfaat seperti peristiwa Isra' dan Mikraj, perbincangan pertukaran arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestin ke Baitullah di Mekah, hukum berpuasa dalam bulan Sya'ban terutama selepas hari Nisfu Sya'aban (15 Sya'ban) dan pertempuran umat Islam menentang Yahudi pada akhir zaman.

Aku hanya dapat memberi nilai tiga bintang kerana pada penelitian aku penterjemah buku ini telah menokok tambah perbincangan yang diutarakan oleh Al-Qaradhawy. Allahu 'alam.

Khamis, 28 Ogos 2014

Impian Imigran dan Cerita-cerita Lain


Buku ini adalah kumpulan cerpen Feast of the Dead telah diterjemahkan oleh Nazel Hashim Mohamad ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Impian Imigran dan Cerita-cerita Lain; diterbitkan oleh Pekan Ilmu Publications Sdn. Bhd. Ampang, Selangor, Malaysia pada tahun 2012. 

Anthony Fragola adalah Profesor Pengajian Media di Universiti North Carolina di Greensboro. Beliau berbangsa Italiano-Americano dihubungkan dengan leluhur keturunan beliau berasal dari Italy dan berhijrah ke Amerika. Oleh itu, buku ini bertemakan Amerika-Italy yang meneroka pemencilan generasi pertama Itali yang berhijrah ke Amerika daripada masyarakat Amerika dan budaya Italy. 

Cerpen-cerpen dalam buku ini saling berkait di antara satu sama lain merupakan kisah benar penulis dari zaman kanak-kanak sehingga dewasa. Buku ini dimulakan dengan cerpen-cerpen mengenai seorang budak lelaki dan peranan neneknya yang berusaha menanamkan ke dalam dirinya mengenai budaya dan kehidupan masyarakat Sicily, Italy yang meliputi elemen bahasa Italy dalam dialek Sicily, agama Kristian dan kepercayaan mistik, supra natural serta unsur dongeng. 

Beliau berusaha menjejaki pertalian masa lampau namun generasi ibu bapanya sendiri telah terputus hubungan dengan warisan tanah di negara tua (Italy) demi mengejar impian Amerika untuk mengumpul harta kekayaan. Hal ini menyebabkan usaha pencarian hubungan warisan di Italy dibalas dengan penerimaan dingin sanak saudara yang masih mendiami kampung halaman di Syracuse, Italy ekoran terputusnya hubungan dengan generasi pertama Italy yang telah berhijrah dan meninggal dunia di Amerika Syarikat.

Sabtu, 16 Ogos 2014

Qada' dan Qadar

Dalam al-Quran terkandung doa-doa yang wajar diucapkan oleh seorang anak khusus untuk ibu bapanya.

 1. Doa Nabi Nuh a.s. yang terkandung dalam surah Nuh ayat 28 yang bermaksud "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, dan siapa pun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman lelaki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang yang zalim itu selain kehancuran."
 2. Doa Nabi Sulaiman a.s. yang dinyatakan oleh Allah s.w.t. dalam surah An-Naml ayat 19 yang bermaksud "Maka dia (Sulaiman a.s.) tersenyum lalu tertawa kerana (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa, Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau redhai, dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh."
 3. Doa khsus untuk ibu bapa yang terkandung dalam surah Al-Isra' ayat 24 yang bermaksud "Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku, kasihanilah kedua-duanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika kecil."
 4. Doa kebaikan dan kesejahteraan yang tertera dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang bermaksud "Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua-dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan susah payah. Masa mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur empat puluh tahun, berdoalah ia dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redhai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku aku terdiri daripada orang Islam (yang tunduk patuh kepada-Mu)."
Hikmah penekanan berbuat kepada ibu bapa yang terkandung dalam al-Quran adalah sebagai manifestasi kesyukuran seorang hamba kepada Allah s.w.t. dan lambang ketundukan kepada qada' dan qadar yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. kerana seseorang tidak berhak memilih sendiri individu-individu yang difikirkan sesuai untuk menjadi ibu bapanya. 

P/S: Wahai ibu bapa, tunaikanlah hak Allah dan tunaikanlah hak anak. Buktikan kamu adalah ibu bapa yang tepat dan terbaik yang dipilih oleh Allah s.w.t. untuk anak kamu.

Selasa, 5 Ogos 2014

Doa, Pesanan dan Nasihat Yang Bermakna

Dalam hidup ini, bukan sahaja aku malah sesiapa sahaja pernah bertemu dengan orang lain yang bukan terdiri daripada ahli keluarga memberi pesanan dan kata-kata nasihat atau menitipkan doa tanpa diminta. Ada kata-kata nasihat berupa pesanan dan doa yang menyentuh hati aku sehingga aku masih mengingatinya sehingga hari ini. Di antara pesanan, kata-kata nasihat dan doa kepada aku:
 1. Ketika aku bersekolah darjah empat, Ustaz Yusuf dalam kelas mata pelajaran agama Islam memberikan pesanan kepada semua pelajar di dalam kelas iaitu, "Apabila kita mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad, kita kena sebut Sallallahu 'Alaihi Wasallam ." Bagi orang lain pesanan ini mungkin hanya biasa-biasa sahaja, tetapi bagi aku yang bersekolah dalam darjah empat pada ketika itu, pesanan ini amat bermakna bagiku. Sehingga kini, aku masih mengamalkan pesanan Ustaz Yusuf itu.
 2. Pada peringkat akhir pengajian Masters, pensyarah yang menyelia projek (tesis) Masters aku memberikan kata-kata nasihat, "Jaga solat lima waktu dan rajin-rajin buat qiamulail." Sungguh bermakna nasihat itu.
 3. Ketika aku masih berada dalam pengajian PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),  selepas menunaikan solat sunat hari raya aidiladha di Masjid Universiti, UKM, aku masuk ke dalam bilik persalinan wanita  untuk menyalin telekung dan memakai tudung. Tiba-tiba masuk seorang wanita yang tidak aku kenali ke dalam bilik persalinan wanita yang aku fikir dia lebih tua daripada aku. Wanita itu bertanya kepada aku, "Buat PhD ke?" Aku menjawab, "Ya". Sebelum wanita itu keluar dari bilik persalinan, dia berpesan kepada aku, "Banyak-banyaklah berdoa, hari ini hari raya." Aku rasa amat terharu seolah-olah dia tahu aku ada masalah dalam pengajian PhD aku.
 4. Semasa aku melakukan kerja lapangan PhD di Kelantan, di antara responden yang aku temubual ialah Menteri Besar Kelantan,Tuan Guru Dato' Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat. Sebelum temubual bermula, Tuan Guru sempat berbasa-basi dengan aku sambil bertanya, " Mari Kelantan dok dengan siapa?" Aku menjawab, "Sorang ja". Tuan Guru yang tahu aku belum berkahwin sempat mendoakan, "Saya doakan awak bertemu jodoh." Aku juga mendapat doa ini daripada seorang abang pemandu teksi di Kelantan. Abang pemandu teksi itu memandu teksinya membawa aku dari hotel tempat aku menginap ke tempat aku menemui responden untuk tujuan memperolehi data sumber primer melalui temubual. Aku hanya mendengar doa itu tanpa sebarang reaksi. Walau apapun, terima kasih Tuan Guru Dato' Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz dan abang pemandu teksi di Kelantan. 
 5. Aku mempunyai seorang sahabat yang baik bernama Normah. Suatu hari dia memberi nasihat kepada aku berkenan menqada puasa Ramadhan, "Awak kena banyak-banyak sabar dalam hal ni". Nasihat ini menjadi penguat semangat kepada aku. Dia memberikan nasihat yang sememangnya aku perlukan walaupun aku tidak pasti apakah kata-kata pesanan atau nasihat yang aku perlukan pada ketika itu. Terima kasih kerana menjadi sahabat saya. Terima kasih kerana menasihati saya.
P/S: Terima kasih kepada semua pihak yang pernah memberikan pesanan, kata-kata nasihat dan menitipkan doa buat diri saya. 

Sabtu, 26 Julai 2014

Aidilfitri 1435H

Kepada semua followers, pelawat dan silent readers yang beragama Islam di mana sahaja anda semua berada, aku mengucapkan:
Taqqaballahu minna wa minkum  
(Moga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu semua)
Taqqaballahu siyamana wa siyamakum 
(Moga Allah menerima puasa kami dan puasa kamu semua)
Selamat Menjamu Mata

Kuih tat gulung nenas adalah kuih yang wajib aku beli atau aku tempah setiap kali menyambut hari raya aidilfitri. Kuih ini bukan untuk dihidangkan kepada tetamu yang datang ke rumah aku, tetapi untuk diri aku sendiri yang berhari raya menyambut 1 Syawal. Untuk para tetamu yang berkunjung ke rumah aku, ada kuih-muih khas yang dihidangkan untuk mereka. Seperti tahun-tahun sebelum ini bermula 2002, aku berhari raya di Sungai Petani, Kedah. Akhir kalam, aku mengucapkan:
Selamat Hari Raya Aidilfitri
Maaf Zahir & Batin 

Rabu, 23 Julai 2014

Tahniah Kepada Perdana Menteri Malaysia

Sebagai rakyat Malaysia, aku mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak atas kejayaan beliau mengadakan rundingan melalui telefon dengan Ketua Pemberontak pro-Rusia, Alexander Borodai yang berkuasa di lokasi nahas pesawat MH17 terhempas. Hasil rundingan tersebut telah mencapai tiga persetujuan iaitu:
 1. 282 mayat mangsa yang berada di Torez dibawa ke Kharkiv, Ukraine menggunakan gerabak keretapi sejuk beku yang diiringi oleh enam anggota pasukan penyelamat Malaysia yang terlibat dalam misi menyelamat di Ukraine sebelum mayat-mayat tersebut diserahkan kepada wakil Kerajaan Belanda; mayat berkenaan akan diterbangkan ke Amsterdam menggunakan C130 Hercules milik Belanda bersama-sama dengan pasukan penyelamat Malaysia. Selepas operasi forensik, mayat rakyat Malaysia yang terlibat dalam nahas MH17 dibawa pulang dan dikebumikan di Malaysia.
 2. Dua kotak hitam diserahkan kepada wakil Malaysia di Donetsk pada 21 Julai 2014 pukul 9 malam (pukul 2 pagi waktu Malaysia).
 3. Semua anggota penyiasat antabangsa diberi akses masuk dan jaminan keselamatan ke lokasi nahas pesawat MH17 ditembak jatuh bagi memulakan siasatan penuh terhadap kejadian itu.

Jumaat, 18 Julai 2014

HARI UNTUK TAHUN YANG TRAGIK BUAT MALAYSIA: Pesawat MAS MH17 Terhempas Di Ukraine

Dalam tempoh 132 hari selepas insiden kehilangan MH370 dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac 2014, hari ini Malaysia dikejutkan oleh berita pesawat MAS Boeing 777-200 MH17 yang terhempas di ladang gandum di perkampungan Grabovo, Donetsk, Ukraine. Rakyat Malaysia masih terasa dengan kehilangan MH370 yang sehingga kini Kerajaan Malaysia masih tidak putus asa untuk berusaha mencari MH370. 

Pesawat MH17 membawa 298 orang penumpang termasuk 15 orang anak kapal berlepas dari Amsterdam pada pukul 12.15 tengah hari waktu tempatan dan dijangka tiba di Kuala Lumpur pada 18 Julai 2014 pukul 6.10 pagi. Pesawat MH17 telah ditembak oleh pro-Russia menggunakan pelancar peluru berpandu anti-pesawat SA-11 (dikenali sebagai peluru berpandu Buk di Russia) dari darat ke udara di pekan Shakhtarsk bahagian timur negara Ukraine. Malaysia Airlines System (MAS) telah menerima makluman daripada Pusat Kawalan Trafik Udara (ATC) Ukraine yang menjelaskan ATC telah terputus hubungan dengan pesawat MH17 pada pukul 14.15 waktu tempatan pada kedudukan 30 kilometer dari Tamak dan kira-kira 50 kilometer sempadan Rusia-Ukraine. Kotak Hitam MH17 telah ditemui dan dihantar ke Moscow untuk siasatan. 

Sehingga insiden MH17, Malaysia masih mengekalkan laluan perjalanan dari Eropah ke Kuala Lumpur melalui ruang udara Ukraine ekoran pengesahan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) yang menyatakan ia adalah laluan yang selamat dan tidak tertakluk kepada sekatan walaupun Ukraine sedang mengalami pergolakan politik ekoran tindakan Rusia melakukan campur tangan politik ke atas Ukraine. Pihak berkuasa Ukraine memberi jaminan keselamatan bahawa ruang udara Ukraine berada dalam keadaan selamat pada aras ketinggian 30,000 meter namun ketika MH17 ditembak, pesawat itu terbang pada aras ketinggian 10,000 meter. Walau bagaimanapun, Presiden Ukraine, Petro Poroshenko percaya pesawat Malaysia terhempas bukan disebabkan oleh kemalangan atau bencana sebaliknya disebabkan oleh tindakan pengganas yang menembak jatuh pesawat MH17.

Dalam pentadbiran Vladimir Putin, beliau cuba membawa Rusia kembali aktif berhadapan dengan Amerika. Konflik di Ukraine telah meletakkan Amerika dan Rusia berhadapan di antara satu sama lain apabila Amerika mengambil tindakan menyokong penentang-penentang kerajaan di Kiev. Kerajaan Kiev yang dipimpin oleh pro-Kremlin dan mendapat sokongan Rusia telah tumbang. Kerajaan baru Ukraine sebaliknya memberi sokongan kepada Amerika. Hal ini menyebabkan Moscow bertindak menyokong Crimea yang mempunyai majoriti penduduk Rusia untuk berpisah daripada Ukraine. Crimea adalah republik autonomi Ukraine yang berkedudukan mengadap Laut Hitam. Sehingga 1954, Crimea merupakan sebahagian daripada Rusia namun Crimea telah diberikan kepada Ukraine.


Konflik di Ukraine yang mencetuskan ketegangan di Semenanjung Crimea telah menimbulkan bantahan oleh negara-negara Eropah. Ketegangan itu berlaku kerana tindakan Kremlin yang semakin rancak membawa masuk tentera ke wilayah Ukraine. Dalam hal ini, Rusia memberi sokongan kepada Viktor Yanukovych. Parti politik pro-Kremlin yang telah terlucut dari kerusi presiden pada 23 Februari 2014 telah kembali mengumumkan bahawa Viktor Yanukovych adalah Presiden Ukraine yang sah. Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Ukraine turut mengeluarkan kenyataan yang sama dan menjelaskan bahawa Kremlin tidak mengakui pemerintahan baru Ukraine yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk. Presiden Rusia, Vladimir Putin mempertahankan Ukraine untuk masuk dalam lingkaran Rusia walaupun fakta sejarah menunjukkan Ukraine telah merdeka dari Soviet Union pada 1 Disember 1991. Kini, Rusia dan Ukraine saling menyalahkan di antara satu sama lain atas kejadian yang menimpa MH17. 

P/S: Aku mengutuk sekeras-kerasnya tindakan menembak jatuh pesawat awam komersial. Takziah kepada semua ahli keluarga penumpang dan anak-anak kapal MH17.

Khamis, 17 Julai 2014

Pahala Dilipatgandakan Ketika Berpuasa Di Tanah Haram Mekah

Ganjaran setiap satu kebaikan dalam bulan Ramadhan diberikan sepuluh hingga 700 kali ganda berbanding dalam bulan-bulan yang lain. Namun begitu, ganjaran ibadah puasa dalam bulan Ramadhan dijanjikan sendiri oleh Allah s.w.t. yang nilainya tidak terbatas. Sabda Rasulullah s.a.w. (yang bermaksud),
Semua amal (yang dikerjakan) manusia dilipatgandakan pahalanya, satu kebaikan diberi ganjaran sepuluh sehingga 700 kali ganda. Allah berfirman, "Kecuali puasa (ganjarannya tidak terbatas), kerana sesungguhnya puasa itu (khusus) untuk-Ku dan Aku-lah yang akan memberikan ganjaran baginya. [Riwayat Bukhari dan Muslim]
Bagi sesiapa yang berpuasa dan berkemampuan mengerjakan umrah dalam bulan Ramadhan diberikan ganjaran pahala yang dilipatgandakan oleh Allah s.w.t. Hadis yang diriwayatkan daripada Said b. Jubairin daripada Ibnu Abbas r.a. berkata,
Sabda Rasulullah s.a.w. (yang bermaksud), "Barang siapa menjumpai Ramadhan di Mekah maka berpuasa ia dan berdiri (melaksanakan solat wajib dan solat terawih serta lain-lain), apa-apa yang memudahkan baginya, (pertama) ditulis oleh Allah baginya 100,000 pahala berpuasa di Ramadhan di dalam apa-apa selainnya, dan ditulis oleh Allah s.w.t. baginya dengan setiap siangnya memerdekakan seorang hamba dan setiap malamnya memerdekakan seorang hamba, dan setiap siangnya menyerahkan (memberi) seekor kuda untuk fisabilillah (membela agama Allah dan pada setiap malamnya kebaikan (beribadah di Masjidil Haram dengan gandaan 100,000 pahala). [Hadis Ibnu Majah dalam Kitab Manasik]
Dalam sebuah hadis yang lain pula menyebut, daripada Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seorang wanita daripada kalangan Ansar (yang bermaksud), "Kalau bulan Ramadhan telah tiba, maka tunaikanlah umrah, sebab umrah dalam bulan Ramadhan menyamai ibadah haji." [Hadis riwayat Bukhari nombor hadis 1782 dan Muslim nombor hadis 1258]

Jika beribadah dalam bulan Ramadhan di luar Tanah Haram, Allah s.w.t. memberikan ganjaran bagi satu kebaikan sebanyak sepuluh sehingga 700 kali ganda, apatah lagi jika menunaikan ibadah solat, puasa, umrah dan sebagainya di Mekah sebanyak 100,000 kali ganda.

P/S: Simpan cita-cita dalam hati untuk beribadah dalam bulan Ramadhan di Tanah Haram Mekah. Saya mendoakan setiap muslimin dan muslimat pembaca blog ini termasuk diri saya diberi nikmat beribadah, berpuasa dan menunaikan umrah dalam bulan Ramadhan di Tanah Haram Mekah untuk meraih ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, Engkau perkenankanlah doaku agar diriku dan setiap muslimin dan muslimat pembaca blog ini diberi nikmat beribadah, berpuasa dan menunaikan umrah dalam bulan Ramadhan di Tanah Haram Mekah. Amin.

Rabu, 9 Julai 2014

Puasa Meningkatkan Sistem Imuniti Tubuh Manusia

Dalam akhbar Daily Mail bertarikh 9 Jun 2014, satu kajian terkini yang dilakukan oleh Prof. Valter Longo merupakan pakar jangka hayat dari University of California Southern mendapati amalan berpuasa selama dua hari dapat meningkatkan sistem imuniti tubuh manusia. Pesakit kanser yang menerima rawatan kemoterapi merupakan individu yang paling banyak mendapat manfaat daripada amalan berpuasa. Kaedah berpuasa secara perlahan-lahan dapat menjana sistem imunisasi yang baru untuk memulihkan tubuh badan pesakit kesan rawatan kemoterapi dan juga proses penuaan. Sistem tubuh badan manusia mengalami kerosakan akibat penuaan. Kajian makmal ini juga menggunakan mencit (dari sudut biologi mencit diklasifikasi sebagai genus bagi rodensia/rodentia yang lebih kecil daripada tikus dan tergolong dalam spesies mamalia kecil) dalam ujikaji mendapati puasa dapat mengurangkan kesan-kesan kurang sihat dan kematian mencit yang terdedah kepada rawatan kemoterapi dan meningkatkan imunisasi bagi mencit yang telah tua.

Amalan berpuasa menyebabkan manusia berada dalam keadaan lapar menyebabkan sistem tubuh badan manusia berusaha menjimatkan tenaga dan sistem imunisasi berperanan mengitar semula sebanyak mungkin sel-sel tubuh yang rosak dan sudah tidak diperlukan. Selain itu, amalan berpuasa selama dua hari hingga empat hari setiap enam bulan membolehkan badan menggunakan simpanan lemak dan gula. Sistem tubuh badan manusia bertindak balas dengan menghantar isyarat memberitahu sel-sel stem untuk menjana dan membina semula keseluruhan sistem tubuh badan manusia.  

P/S: Hasil penemuan kajian ini di antaranya mewajarkan firman Allah s.w.t. yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 184 menyatakan "Dan berpuasa lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui." Wallahu'alam.

Jumaat, 27 Jun 2014

Adakah Habbatus Sauda' Penyembuhan Bagi Segala Penyakit?Tajuk: Rahsia Perubatan Habbatus Sauda'
Pengarang: Doktor Hassan Syamsi Baasya
Tahun Terbit: 2012
Penerbit: Al-Hidayah Publications

Nama saintifik bagi habbatus sauda' ialah Nigella Sativa malah turut dikenali sebagai The Black Seed, Black Cumin, Jintan hitam dan Habbah Barakah. Buku ini mengetengahkan habbatus sauda' dari aspek perubatan memandangkan pengarang buku ini Hassan Syamsi Baasya merupakan doktor dalam bidang perubatan. 

Pengarang mengetengahkan khasiat perubatan yang terkandung dalam habbatus sauda' berdasarkan hadis yang bermaksud "Hendaklah kamu mengambil berat mengenai habbatus sauda' kerana sesungguhnya pada habbatus sauda' terdapat penyembuhan bagi setiap penyakit kecuali mati." Hadis ini bersifat umum tidak mengkhususkan kategori penyakit yang boleh dirawat menggunakan habbatus sauda'. Adakah habbatus sauda' penyembuhan bagi segala penyakit? Pengarang mengambil pelbagai pendapat para ulama iaitu:
Al-Khitabi berkata: "Sabda Rasulullah s.a.w. "... penyembuhan bagi segala penyakit ..." adalah lafaz yang bersifat am (umum) dan maksud yang dikehendakinya ialah berbentuk khusus justeru secara semulajadi sesuatu tumbuhan itu tidak mempunyai semua perkara yang sesuai dengan tabi'at semulajadi (manusia) dalam merawati penyakit." (halaman 114)
Abu Bakar bin Al-Arabi berkata: "Di kalangan para doktor, madu lebah lebih hampir untuk menjadi penyembuh bagi semua penyakit berbanding dengan habbatus sauda'. ... terdapat juga beberapa jenis penyakit sekiranya pesakit minum madu maka ia dimudharatkan oleh madu itu. Jika itulah yang dimaksudkan dengan madu sebagai penyembuh bagi segala penyakit, maka habbatus sauda' dalam kebanyakan hal untuk tidak menjadi penyembuh bagi segala penyakit." (halaman 114)
Doktor An-Nasimi memberi komentar terhadap hadis habbatus sauda' iaitu, "Sesungguhnya hadis mengenai habbatus sauda' tidak dilafazkan di dalam suatu khutbah umum dan tidak juga di dalam satu majlis ilmu di mana Rasulullah s.a.w. mengajar sahabat-sahabatnya, justeru ilmu perubatan bukanlah satu noktah penting dalam risalah wahyu yang diberikan kepada Rasulullah s.a.w. tetapi ucapan baginda itu dilakukan bersesuaian dengan keadaan seorang pesakit. Maka lafaz (yang bermakna) "Hendaklah kamu ..." menunjukkan hadis itu ditujukan kepada si pesakit dan jenis penyakitnya. Semua ubat yang diberi petunjuk mengenainya oleh Rasulullah s.a.w. untuk setiap penyakit adalah bersesuaian dengan penyakit dan keadaan si pesakit tersebut melainkan maut. ... apabila ajal itu datang maka ia tidak akan dapat dielakkan, dipercepatkan atau dilambatkan. Tiada satu ubat pun dapat menghalang maut tersebut". (halaman 116-117)
Al-Fadhilah As-Syeikh Muhammad Ali As-Sobuni berkata, "Sekiranya Rasulullah s.a.w. menyatakan makna disebalik sabda baginda mengenai habbatus sauda' sebagai satu bentuk umum (iaitu habbatus sauda' dapat merawat semua penyakit) maka baginda tidak akan menentukan jenis ubat-ubat yang tertentu bagi orang yang datang bertanya kepadanya. Contohnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahawa Rasulullah s.a.w. telah berkata "berikanlah dia madu untuk diminum" kepada lelaki yang bertanya mengenai sahabatnya yang sedang sakit perut. Dalam kisah yang lain, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda kepada lelaki yang sedang mengalami demam panas yang bermaksud "Demam panas adalah bara api neraka, maka sejukkanlah ia dengan air" (hadis riwayat Al-Bukhari). Rasulullah s.a.w. juga ada bersabda yang bermaksud "Penyembuhan itu ada tiga perkara (iaitu) meminum madu, berbekam dan mencelur dengan api (hadis riwayat Al-Bukhari)." (halaman 117-118)
As-Syeikh Ali At-Thantawi dan Syeikh Ali As-Sabuni serta ulama-ulama selain daripada mereka berdua berkata, "Bahawasanya pengkhususan lafaz am (bermaksud khusus) terjadi dengan banyak dan ia adalah perkara biasa seperti firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Ahqaf ayat 25 mengenai kebinasaan kaum 'ad yang bermaksud "... yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya ... ." Ayat 25 dalam surah Al-Ahqaf menjelaskan angin memusnahkan manusia dan rumah-rumah kediaman tetapi tidak memusnahkan gunung-ganang, sungai-sungai, matahari dan bulan; ayat ini adalah lafaz am yang bermaksud khusus." (halaman 118)
Oleh itu, Al-Khitabi menyatakan habbatus sauda' sesuai digunakan untuk merawat penyakit yang mengandungi ciri-ciri kesejukan. Walau bagaimanapun, buku ini menyenaraikan hasil penyelidikan ilmiah mengenai potensi habbatus sauda' untuk menyembuh penyakit-penyakit berikut: 
 1. Ghout 
 2. Asthma (asma)
 3. Selsema
 4. Tekanan darah tinggi
 5. Alahan (allergic) 
 6. Hempedu
 7. Thrombosis (pembetukan darah beku di dalam salur darah)
 8. Imuniti badan yang rendah
 9. Barah (cancer)
 10. Ceret-beret berpunca daripada e-coli, strep fecalis, bacillus subtilis dan lain-lain
 11. Kencing manis (diabetic)
 12. Rheumatisme
 13. Ibu yang mengalami masalah susu badan yang kurang

Jumaat, 13 Jun 2014

Luahan Hati Yang Paling Dalam

Entri kali ini adalah "luahan hati yang paling dalam" mengenai kawan-kawan sejantina yang dikenali sejak sekian lama. Aku jarang membuat entri dalam blog ini berkaitan "luahan hati yang paling dalam" melainkan entri-entri tertentu yang dikategorikan sebagai lebel PhD.

Pertemuan kembali dengan kawan-kawan aku pada 7hb Jun 2014 yang dikenali sejak sekian lama sejak zaman ijazah sarjana muda di UKM sesi 1996/1997 adalah berikutan berita kematian salah seorang kawan kami yang telah meninggal dunia hampir dua bulan yang lalu. Berkenaan arwah, aku tidak mahu bercerita mengenai dirinya. Aku hanya menitipkan doa yang baik-baik untuk arwah, jika ada kebaikan daripadaku untuknya maka biarlah ia tersimpan dalam hatiku yang paling dalam.

Pertemuan aku dengan mereka, pemerhatian aku mengenai mereka, mengingatkan aku mengenai peribahasa Melayu, "Anak sungai lagi berubah, inikan pula hati orang". Semasa belajar dahulu situasinya tidaklah berduit sangat, hanya mengharapkan wang pinjaman daripada Jabatan Perkhidmatan Awam dan MARA; kadang kala aku belanja mereka makan. Pertemuan kali ini selepas enam tahun tidak bersua, pasti kini berbeza jika dibandingkan dengan zaman selepas pengajian di universiti. Kini, mereka sudah berjawatan tetap dan memiliki harta (kereta dan rumah masih berstatus sewa-beli) serta masih sedang berusaha untuk memiliki harta-harta yang lain (lot kedai dan rumah-rumah yang lain untuk disewakan kepada orang lain) sebagai aset. 

Dari sudut psikologi, aku melihat mereka yang dikategorikan sebagai "budak-budak kampung"  kini self-esteem mereka meningkat kerana mereka sudah berjawatan tetap dan memiliki harta. Self-esteem yang rendah jelas ada dalam jiwa mereka dalam hal ketiadaan pasangan hidup kerana mereka belum berkahwin. Saya juga belum berkahwin tetapi tidaklah mengalami self-esteem yang rendah dalam hal ini.

Self-esteem yang tinggi dalam diri mereka (dari sudut harta) menyebabkan apabila mereka berbual dengan aku situasinya tidak ubah seperti kata peribahasa Melayu "berkelahi di ekor alahan" maksudnya berbantah-bantah dalam hal yang tidak penting merasakan pandangan diri mereka sentiasa betul termasuklah dalam hal memandu kereta; Pada pandangan mata mereka, akulah yang tidak pandai memakir kereta walhal jika aku tidak parkir masuk jauh ke dalam maka pintu kereta aku sebagi pamandu dan pintu kereta penumpang di belakang aku (pemandu) tidak boleh dibuka kerana dihalang oleh tiang yang menyokong bumbung parkir kereta. Kami semua keluar pergi ke pasar malam di Kepala Batas menggunakan kereta aku maka akulah supir mereka. Pada diri mereka, hujah dan pendapat mereka tidak boleh diatasi oleh sikap, hujah dan pendapat yang lebih baik dan benar. 

Aku tidak tenang dengan pandangan mata (al-ain) salah seorang daripada mereka. Al-Ain ialah pandangan mata terhadap sesuatu yang diikuti oleh perasaan kagum tanpa beserta iri hati atau beserta iri hati yang tidak diucapkan kalimah "masya-Allah" boleh menyebabkan terjadi kemuradatan terhadap orang yang dilihat. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Penyakit al-ain memang ada. Seandainya ada yang dapat mendahului takdir, tentulah ia didahului oleh penyakit al-ain. Dan apabila engkau diminta mandi, hendaklah kalian mandi (Sahih Muslim nombor 2188).

Pertemuan dengan mereka setelah sekian lama tidak bertemu menuntut agar aku bersabar diam tidak berbalah dengan mereka dalam perkara yang remeh-temeh walaupun ada dua situasi daripada banyak situasi cakap-cakap mulut yang memecahkan kesabaran aku sehingga aku terpaksa menjawab kata-kata yang diucapkan oleh salah seorang daripada mereka. Akhirnya pada hari pertemuan itu, aku mengambil keputusan untuk tidak tinggal lama dengan mereka.

P/S: Self-esteem penting dalam setiap diri individu tetapi berhati-hati jangan terjebak dalam sikap ego. Berhati-hati dengan pandangan mata (al-ain).  Hasbunallahu wa ni'mal wakil (cukuplah Allah bagiku).

Jumaat, 6 Jun 2014

Hadiah Pertandingan Beli & Selfie Daripada PTS Bookcafe Sdn. Bhd.

Aku telah menyertai pertandingan Beli & Selfie yang dianjurkan oleh PTS Bookcafe Sdn. Bhd. Pertandingan ini khusus kepada sesiapa yang membeli buku di Kedai Buku Online PTS selama tiga minggu bermula 14 April 2014 sehingga 5 Mei 2014. Setiap minggu diumumkan para pemenang yang layak memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh PTS Bookcafe Sdn. Bhd. 

Aku membeli-belah di Kedai Buku Online PTS pada minggu ketiga (28hb April 2014 sehingga 5 Mei 2014). Setelah aku menerima buku-buku PTS melalui pos, aku telah mengambil gambar buku-buku tersebut dengan cara yang bagiku cukup kreatif. Aku pos gambar itu di dinding facebook aku yang mengandungi status, nombor pesanan, tag @ptsbookcafe dan pengalaman membeli buku-buku di Bookcafe.com.my. Hasilnya, aku memperolehi hadiah saguhati berupa buku terbitan PTS yang bertajuk Bahagianya Menjadi Gadis Pilihan: Pesan Allah dan Rasul Untuk Dirimu.


Tajuk: Bahagianya Menjadi Gadis Pilihan: Pesan Allah dan Rasul Untuk Dirimu.
Penulis: Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh & Mohd. Hariri Haji Mohamad Daud
Tahun Terbit: 2014
Penerbit: PTS Millennia Sdn. Bhd.
Aku bersyukur kepada Allah s.w.t. kerana mendapat buku ini sebagai hadiah saguhati walaupun aku masih gadis tetapi aku tidak akan membeli buku ini kerana 98% ilmu yang terkandung dalam buku ini telah aku ketahui. Buku ini sesuai dibaca oleh para remaja sebagai persediaan sebelum berumah tangga. Terdapat pelbagai panduan dan nasihat kepada para gadis di samping mengandungi himpunan fatwa-fatwa sebagai rujukan mengenai sesuatu isu.

Namu begitu, aku ingin berkongsi ilmu mengenai sekufu dalam perkahwinan yang terkandung dalam buku ini. Kata dasar bagi perkataan sekufu ialah kufu yang bermaksud padan atau taraf. Sekufu bermaksud sepadan atau setaraf. Dalam hal pemlihan jodoh, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
"Pilihlah olehmu untuk keturunan kamu dan bernikahlah dengan orang yang sekufu" (Riwayat Al-Baihaqi). 
Para ulama membahagikan aspek sekufu kepada beberapa aspek iaitu:
 1. Sekufu dalam agama. Hal ini berdasarkan dalil yang terkandung dalam al-Quran surah An-Nur ayat 3 yang bermaksud, "Lelaki yang berzina tidak boleh berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina itu pula tidak boleh berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Dan perempuan yang demikian itu diharamkan kepada orang-orang beriman."
 2. Sekufu dalam ilmu. Allah s.w.t. menjelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud, "Allah meninggikan darjat orang-orang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya tentang apa yang kamu lakukan."
 3. Sekufu dalam pekerjaan. Allah berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 71 yang bermaksud, "Dan Allah melebihkan sebahagian daripada kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakannya." Sehubungan itu, lelaki yang berpangkat dan bergaji tinggi tidak sekufu dengan perempuan yang berpangkat dan bergaji rendah begitu juga sebaliknya.
 4. Sekufu dalam pemilikan harta. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, pemilikan harta diletakkan sebagai salah satu aspek perkiraan sekufu di antara suami isteri. Walau bagaimanapun, Imam 'Alaudin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani menyebut pemilikan harta tidak dijadikan ukuran sekufu di antara suami isteri kerana harta boleh bertambah atau berkurang.

Ahad, 1 Jun 2014

Hidangan Lengkap Seminggu

Entri pada kali ini berkaitan resepi masakan tetapi ini tidak akan menjadi blog ini sebagai blog resepi masakan. Pertama kali sepanjang aku menulis dalam blog ini, aku memaparkan entri berkaitan dengan resepi.

Pada 5 April 2014, aku menghadiri Aktiviti Bedah Buku PTS di Amanjaya Mall, Sungai Petani, Kedah. Dalam entri Aktiviti Bedah Buku PTS, aku ada menyatakan hasrat untuk hadir acara Kuali PTS Bersama Chef Hussin Khan untuk melihat demo masakan beliau. Namun begitu, ekoran berlaku insiden yang tidak disengajakan , astaghfirullah; aku memilih untuk hadir dalam acara Bicara Buku Bersama Dr Danial Zainal Abidin dan tidak menghadiri acara Kuali PTS Bersama Chef Hussin Khan kerana aku lebih senang menyendiri untuk menenangkan diri sendiri.

Hakikat yang sebenarnya, aku tidak mengenali Chef Hussin Khan walaupun beliau dikategorikan sebagai chef selibritidi Malaysia. Beliau selalu ke udara dalam rancangan masakan di televisyen seperti Spice Road dan majalah contohnya, Saji dan Aroma. Aku tidak mengenali beliau kerana aku jarang menonton televisyen dan membaca pelbagai majalah yang berunsur kewanitaan. Sekarang ini barulah aku kerap menonton televisyen. Pertama kali aku melihat Chef Hussin Khan ialah pada poster acara Kuali PTS Bersama Chef Hussin Khan. Ketika aku melihat dia secara live di Amanjaya Mall, Sungai Petani, Kedah dalam hatiku terbetik, "macam orang dalam poster."

Beberapa hari selepas itu, aku telah menghubungi Chef Hussin Khan untuk membeli buku Hidangan Lengkap Seminggu berserta book signing (autograf) daripada beliau agar aku dapat meningkatkan kemahiran memasak. Insya-Allah, aku bakal menggunakan buku ini untuk projek memasak dalam bulan Ramadhan 1435H memandangkan ahli keluargaku yang lain akan pergi ke luar negara maka aku akan tinggal seorang diri di rumah. Ini bergantung kepada mood kerajinan aku, jika aku rasa malas maka aku akan keluar membeli juadah berbuka puasa di bazar Ramadhan. 

Tajuk: Hidangan Lengkap Seminggu
Penulis: Chef Hussin Khan
Tahun Terbit: 2013
Penerbit: PTS Millennia Sdn. Bhd.Buku Hidangan Lengkap Seminggu mengandungi 161 resepi yang terdiri daripada pelbagai resepi timur dan barat untuk sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam; terdapat juga resepi autentik masakan Melayu dari negeri Perak. Buku ini menyediakan gambar langkah demi langkah sebagai panduan cara untuk memasak sesuatu resepi. Selain itu, buku ini membantu anda merancang menu untuk seminggu di samping menekankan idea makan secara sihat menyebabkan buku ini tidak menyediakan resepi makan lewat malam (supper). Buku ini juga boleh dijadikan sebagai buku menu untuk para suami memilih menu yang perlu dimasak oleh isteri kesayangan anda. 

Nama sebenar Cik Misstree terpaksa ditutup.
Chef Hussin Khan telah memberi autograf kepadaku dengan kata-kata peransang "Selamat Mencuba". Walaupun aku tidak pandai dan tidak berapa minat memasak tetapi sebagai langkah pertama, aku telah mencuba resepi Sandwich Telur Mayones. Agak melucukan apabila aku terlupa membeli daun salad untuk diletakkan di atas roti sebelum ia dilapisi oleh telur rebus hancur bermayones. Hasil akhir yang aku perolehi seperti yang tertera gambar di bawah yang mungkin wajar ditukar nama resepi kepada Sandwich Telur Mayones Tidak Bersalad


Jika anda mahu memiliki buku ini, anda boleh walk in ke cawangan Hasani Bookstore yang berada di utara Semenanjung Tanah Melayu. Jika anda berminat membeli melalui online, anda boleh mendapatkan buku ini di Hasani Book Online


Khamis, 22 Mei 2014

Jom Wakaf Al-Quran & Terjemahan!

Sumber: Facebook

Semua muslimin dan muslimat dijemput menyertai Projek Wakaf Al-Quran & Terjemahan yang dianjurkan oleh Popular Book (M) Sdn. Bhd. sempena promosi Ramadhan@Popular 1435H/2014M bermula 1 Mei - 6 Julai 2014. Kepada sesiapa yang berminat boleh membuat pembelian Al-Quran & Terjemahan dan menyerahkannya kepada kaunter pembayaran di mana-mana cawangan kedai Popular Book (M) Sdn. Bhd. untuk diwakafkan kepada badan kebajikan yang terpilih.

Selain itu, para pelanggan boleh menikmati rebat 10% buku yang diiklankan dan 10% daripada hasil jualan tersebut akan didermakan kepada badan kebajikan yang terpilih. Setiap pembelian yang bernilai RM30 ke atas, para pelanggan akan menerima satu naskah percuma Surah Yaasin dan Tahlil sementara stok masih ada.

Isnin, 19 Mei 2014

Segmen Geng Blogwalkers

Ini kali ketiga aku masuk segmen yang dianjurkan oleh blogger. Aku terbaca segmen ini dalam blog Pha Is. Segmen ini dianjurkan oleh blogger Nurfaezah Abdullah. Kepada sesiapa yang hendak menyertai segmen ini, sila klik di sini

Sebelum itu, aku hendak menjelaskan bahawa aku pernah bekerja di Wilayah Persekutuan Labuan, Malaysia. Oleh itu, aku faham sedikit bahasa Melayu Brunei memandangkan ramai orang Melayu Brunei menetap di Wilayah Persekutuan Labuan. Dari Wilayah Persekutuan Labuan hendak pergi ke negara Brunei Darusslam, anda boleh menaiki feri, speed boat atau kapal terbang. Hanya mengambil masa 30 minit perjalanan menaiki feri dari Wilayah Persekutuan Labuan ke negara Brunei Darusslam malah menaiki feri dari Wilayah Persekutuan Labuan ke Kota Kinabalu, Sabah mengambil masa selama 2 jam. Hal ini menunjukkan kedudukan Wilayah Persekutuan Labuan lebih hampir dengan negara Brunei Darussalam berbanding dengan ibu negeri Sabah, Malaysia. Selain itu, anda boleh juga memandu kereta ke negara Brunei Darussalam melalui Miri, Sarawak. 


Semasa aku tinggal di Wilayah Persekutuan Labuan, aku tidak melanggan siaran televisyen swasta berbayar. Aku hanya menonton siaran televisyen tidak berbayar yang boleh diperolehi di Wilayah Persekutuan Labuan iaitu siaran TV2 RTM (Radio Televisyen Malaysia) dan NTV7 (Natseven TV Sdn. Bhd.); selain dari TV2 dan NTV7, Wilayah Persekutuan Labuan tidak menerima siaran-siaran televisyen lain yang ada di Malaysia. Kedudukan Wilayah Persekutuan Labuan yang hampir dengan negara Brunei Darussalam membolehkan aku menerima siaran televisyen tidak berbayar dari negara Brunei Darussalam. Selain itu, penduduk di Wilayah Persekutuan Labuan juga boleh menerima siaran radio yang ke udara di negara Brunei Darussalam. Ini merupakan salah satu cara aku belajar memahami bahasa Melayu Brunei.

Berbalik kepada Segmen Geng Blogwalkers, blogger Nurfaezah Abdullah mensyaratkan agar para peserta segmen ini menterjemahkan ayat dalam bahasa Melayu Brunei iatu "inda ku merati kurapak Brunei" kepada bahasa Melayu standard. Tanpa aku perlu merujuk kepada kamus, ayat "inda ku merati kurapak Brunei" bermaksud "Aku tidak mengerti cakap Brunei".

Selasa, 13 Mei 2014

Abu Hurairah r.a.: Peranti Penyimpanan Hadis

Abu Hurairah r.a. telah memeluk agama Islam pada tahun 7H dan beliau sempat bersama-sama dengan Rasulullah s.a.w. selama empat tahun kerana baginda wafat pada 11H. Beliau merupakan di antara sahabat Rasulullah s.a.w. yang banyak menghafaz hadis. Keupayaan beliau pada era kini diibaratkan sebagai peranti penyimpanan data yang dapat merakam banyak hadis.

Para sahabat amat kagum dengan kemampuannya menghafaz banyak hadis dalam masa yang singkat. Abu Hurairah r.a. berkata:
Sebenarnya para sahabatku daripada golongan Muhajirin sibuk dengan perniagaan manakala sahabatku daripada golongan Ansar pula sibuk bertani, tetapi aku sering bersama Rasulullah s.a.w. sehingga tidak kisah untuk mencari nafkah hidupku. Aku redha dengan sedikit makanan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. Aku bersama dengan baginda s.a.w. ketika tiada sesiapa yang bersama dengan Rasulullah s.a.w. Aku pernah mengadu kepada Rasulullah s.a.w. mengenai daya ingatanku yang lemah. Baginda s.a.w. bersabda, "Bentangkanlah selepangmu." Baginda s.a.w. pun melukiskan sesuatu di atas kain tersebut lalu bersabda, "Selimutkanlah selepang ini di badanmu." Aku pun menyelimutkannya. Sejak itu, aku tidak pernah lagi lupa terhadap apa yang aku hafal. 
Pernah suatu ketika, Abu Hurairah r.a. meriwayatkan hadis yang bermaksud, "Seorang yang menyertai jenazah akan mendapat satu ganjaran tetapi jika terus tinggal di situ sehingga pengkebumiannya, dia akan memperoleh dua ganjaran. Satu ganjaran terlebih besar dari Bukit Uhud."

Abdullah b. Umar r.a. meragui kesahihannya lalu menegur, "Wahai Abu Hurairah! Berfikirlah dahulu sebelum bercakap." Apabila mendengar teguran itu, Abu Hurairah r.a. tersinggung lalu membawa Abdullah b. Umar menemui Aisyah r.a. Abu Hurairah r.a. bertanya kepada Aisyah r.a., "Wahai Ummul Mukminin! Aku memintamu berkata dengan nama Allah sama ada kamu telah mendengar daripada Rasulullah s.a.w. hadis mengenai ganjaran?" Aisyah menjawab, "Ya, aku ada mendengar hadis ini."

Abdullah b. Umar berkata, "Tidak diragui lagi, antara kami semua, kamulah yang sering bersama-sama baginda dan paling tahu mengenai Rasulullah s.a.w."

Jawab Abu Hurairah r.a., "Segala kejayaan ini adalah kerana aku beristighfar sebanyak 12,000 kali setiap hari dan aku mempunyai seutas tali yang ada 1000 simpulan. Aku tidak masuk tidur sehingga dibacakan 'Subhanallah' pada setiap simpulan tersebut." 

Wallahu'alam.

Ahad, 11 Mei 2014

Mangsa Tag Abe Akie Dalam Segmen The Liebster Award

Hari ini aku melawat blog aku, tiba-tiba aku dapat komen/pesanan daripada Abe Kie bahawa aku telah menjadi mangsa tag dalam segmen The Liebster Award. 

Terima kasih kepada Abe Kie kerana menjemput saya menyertai segmen ini. Tidak ada apa yang perlu dimaafkan, saya menerimanya dengan senang hati. Di bawah ini, jawapan saya untuk soalan-soalan maut Abe Kie:

1. Siapakah date pertama anda dan di manakah anda berdating dengannya?
 • Kekasih saya yang tercinta Allah s.w.t. dan saya berdating rapat dengan-Nya semasa solat. Setakat ini, saya belum ada atau tidak pernah ada kekasih kategori manusia (lelaki) dan tidak pernah berdating dengan sesiapa.

2. Nyatakan tiga saat terindah di dalam hidup anda.

Tiga saat terindah dalam hidup saya ialah:
 • Allah s.w.t. menyelamatkan saya dari perbuatan aniaya mantan penyelia PhD saya yang mahu saya gagal dalam peperiksaan viva PhD. Allah s.w.t. Maha Mendengar doa saya sebagai orang yang dianiaya. Saya orang pertama (lulus) viva PhD dalam tempoh lima minit tanpa pembentangan hasil kajian PhD saya.
 • Hari konvokesyen PhD saya di Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Saya orang pertama yang berjaya memperolehi gred 'A' bagi tesis Master semenjak JSP, Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kemasyarakatan, Universiti Kebangsaan Malaysia  menawarkan pengajian pada peringkat Master. 

3. Apakah kereta/motosikal pertama yang anda miliki?
 • Kereta pertama saya ialah Kancil 850EX.

4. Apakah menu masakan yang pertama sekali anda belajar daripada ibu tersayang?
 • Menu masakan yang pertama sekali saya belajar daripada ibu saya dan saya yakin saya boleh memasaknya sendiri ialah 'masak air'. 

5. Sekiranya anda mengalami tekanan, apakah yang anda lakukan?
 • Saya pergi ke masjid.

6. Di manakah anda mendapat pendidikan tinggi?
 • Alma Mater yang dikasihi iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia.

7. Destinasi pelancongan yang paling jauh pernah anda pergi?
 • Jarak destinasi pelancongan yang paling jauh diukur dari alamat tetap saya sekarang (Sungai Petani, Kedah) iaitu di Ranau, Sabah.

8. Apakah tujuan anda menulis blog?
 • Blog Saya, Ladang Pahala Saya. Saya menulis blog ini kerana Allah s.w.t. Harapan saya agar blog ini memberikan manfaat kepada sesiapa yang berkunjung di sini. Moga Allah s.w.t. mengambil kira apa yang saya tulis di blog ini sebagai pahala (saham akhirat) yang tidak putus buat diri saya.
 • Facebook bukanlah medium terbaik untuk meluahkan rasa hati.

9. Sekiranya kawan baik anda sendiri menikam anda dari belakang, apakah tindakan anda?
 • Jika kawan baik saya menikam saya dari belakang, saya rasa sedih, marah, kecil hati dan diam senyap. Moga Allah s.w.t. memberi taufik dan hidayah kepadanya.

10. Siapakah individu yang telah mengubah hidup anda?
 • Saya yakin setiap perkara yang berlaku atas kehendak Allah s.w.t. Pergantungan yang hakiki hanya kepada Allah s.w.t. Dalam al-Quran, surah at-Taubah ayat 29 yang bermaksud, "Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal".

11. Sekiaranya anda tidak melakukan pekerjaan yang anda buat sekarang, apakah pekerjaan yang bakal anda ceburi?
 • Kontraktor syarikat pembinaan. Setelah saya tamat pengajian pada peringkat sarjana muda, kawan bapa saya mahu memberikan lesen kontraktor kelas 'A' kepada bapa saya. Pada ketika itu, bapa saya mahu saya bekerja sebagai kontraktor yang mempunyai syarikat pembinaan sendiri.