Rabu, 8 Mac 2017

Orang Malaya Di Sabah #8: Bangsa Cina Dalam Amanah Saham Bumiputera

Di Sabah wujud golongan peranakan yang diklasifikasikan sebagai Sino-Kadazan iaitu hasil dari perkahwinan campur di antara bangsa Cina dan Kadazan. Golongan peranakan ini dikategorikan sebagai bumiputera di Sabah tanpa mengira sama ada bapa atau ibu berbangsa Cina.

Hal ini menimbulkan isu apabila golongan peranakan yang diklasifikasikan sebagai Sino-Kadazan adalah hasil dari perkahwinan campur di antara bapa berbangsa Cina manakala ibu pula berketurunan Kadazan. Kebiasaan golongan peranakan Sino-Kadazan hasil dari perkahwinan campur di antara bapa berbangsa Cina dan ibu berketurunan Kadazan mempunyai nama Cina (contoh: Tan Ting Tong) atau bagi yang beragama Kristian menggunakan nama Kristian namun masih mengekalkan nama keluarga (contoh: David Tan).

Memandangkan Orang Sabah mengkategorikan golongan peranakan Sino-Kadazan sebagai bumiputera walaupun bapa berbangsa Cina manakala ibu berketurunan Kadazan, hal ini menyebabkan mereka layak membuka akaun Amanah Saham Bumiputera (ASB) dengan menggunakan nama (contoh: Tan Ting Tong atau David Tan). Jika merujuk kepada Perkara 161 A (6) (b) Perlembagaan Persekutuan khas bagi Negeri Sabah, seseorang diklasifikasikan sebagai bumiputera apabila ia mempunyai bapa yang dikategorikan dalam rumpun Melayu/Peribumi Sabah. Oleh itu,
golongan peranakan Sino-Kadazan yang mempunyai bapa berbangsa Cina manakala ibu berketurunan Kadazan sewajarnya mereka dikategorikan sebagai bangsa Cina.
 
Dalam hal ini, pihak Permodalan Nasional Berhad (PNB) perlu menggunakan pakai Perkara 161 A (6) (b) Perlembagaan Persekutuan di mana seseorang dikategorikan sebagai bumiputera Sabah apabila bapanya dikategorikan dalam rumpun Melayu/Peribumi Sabah. Surat lahir (birth certificate) perlu disertakan bersama-sama dengan borang permohonan untuk membuka akaun Amanah Saham Bumiputera (ASB) sebagai bukti status bumiputera.

Kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam khususnya Universiti Teknologi Mara (UiTM) yang hanya diisi oleh golongan Melayu/bumiputera juga menggunakan takrifan Melayu/bumiputera seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 160 (2), Perkara 161 A (6) (b) dan Perkara 161 A (6) (a) agar hak-hak Melayu/Bumiputera terpelihara.


Bersambung: Orang Malaya Di Sabah #9: Syiar Islam Di Sabah