Isnin, 29 Ogos 2016

What Is PhD?

Today, I got one comment from Cik Syaf here below:
In PhD, new finding not only the theory but also the result of determination research objectives or something new and different from the previous studies. Sometimes new finding also be obtained outside from the determination of research objectives. The diagram below can explain what is meant by new finding derived from a PhD thesis:Source: https://www.pinterest.com/pin/344525440218554891/

Ahad, 21 Ogos 2016

Guru Sekolah vs Pensyarah Universiti

Bekerja sebagai pensyarah dipandang hebat oleh masyarakat malah ada yang meletakkan martabat pensyarah universiti lebih tinggi berbanding guru sekolah. Namun berbeza dengan pensyarah universiti, Kementerian Pelajaran Malaysia amat menekankan aspek etika dalam kalangan guru sekolah memandangkan sekolah adalah institusi pendidikan pada peringkat akar umbi. Hal ini tidak bermakna guru-guru sekolah langsung tidak culas melaksanakan tanggungjawab mereka.

Pernah berlaku di sebuah universiti tempatan, terdapat kes seorang pensyarah A bertindak membaling mikrofon kepada pelajar dalam dewan kuliah – tindakan yang boleh mencederakan pelajar. Terdapat kes pensyarah B  yang tidak mengganti kuliah yang dibatalkan malah tidak menyelia/membaca bab-bab tesis yang dihantar oleh pelajar. Apabila pelajar tersebut membuat aduan kepada fakulti dan memohon tukar penyelia, setelah permohonan pelajar tersebut diluluskan, pensyarah tersebut (penyelia yang lama) membuat pelbagai onar untuk mengenakan pelbagai masalah kepada pelajar terbabit bukan sahaja dalam universiti malah sehingga di tempat kerja pelajar terbabit. Para pensyarah lain malah ada yang dikategorikan sebagai tawaduk rajin berpuasa sunat yang merupakan rakan sekerja pensyarah tersebut rela mendiamkan diri atas dasar menjaga periuk nasi masing-masing. Betapa lemahnya jiwa para penyarah terbabit.

Pada tahun 2008, pensyarah B pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, aku melihat akhlak pensyarah B semakin teruk berbanding sebelum ia pergi menunaikan ibadah haji. Sehingga satu tahap, pensyarah B tidak mahu meletakkan atau diletakkan salutation ‘haji’ pada pangkal namanya.

Dalam kes yang lain, terdapat seorang profesor yang tidak membaca dan tidak mengembalikan draf akhir tesis pelajar Master atas alasan pelajar terbabit tidak berjumpa profesor tersebut selama setahun. Dalam hal ini, pelajar adakalanya mempunyai sebab yang tersendiri untuk tidak menceritakan masalah peribadi mereka. Profesor tersebut sewajarnya bersangka baik malah tidak rugi apa-apa pun jika ia membantu pelajar terbabit tetapi ia lebih rela melihat pelajar Master tersebut tidak menamatkan pengajian. Betapa lemahnya jiwa profesor tersebut.

Sebut fasal kisah pelajar yang tidak dapat menemui penyelia dalam tempoh yang lama, ada pelajar yang sakit mengidap kanser. Dalam kisah yang lain, ada kes pelajar PhD yang sakit dan sedang mendapat rawatan daripada doktor pakar menyebabkan pelajar PhD menemui penyelia tesis PhD untuk memberi penjelasan dan memohon tolak ansur namun jawab penyelia tersebut dengan nada yang sombong, “I’m not a medical doctor”.  


P/S: Mohon Pembelaan-Mu Ya Allah. Al-hamdulillahi 'ala kulli haal (Segala puji bagi Allah pada setiap masa).

Jumaat, 12 Ogos 2016

Syarat-Syarat Perlantikan dan Tamat Perkhidmatan

Beberapa hari sebelum ini, aku terbaca satu surat tawaran dan syarat-syarat perlantikan termasuk Tamat Perkhidmatan untuk taraf jawatan Perlantikan Sementara atas dasar sebulan ke sebulan yang dikeluarkan oleh sebuah Institut Pengajian Tinggi Awam. Di antaranya berbunyi:
Tuan/Puan boleh diberhentikan dari jawatan ini pada bila-bila masa selepas diberi sebulan notis atau dibayar sebulan gaji dengan tidak diberi sebarang sebab.
Pada pandangan aku, klausa "Tuan/Puan boleh diberhentikan dari jawatan ini pada bila-bila masa selepas dibayar sebulan gaji dengan tidak diberi sebarang sebab" mengandungi maksud tersirat iaitu majikan berhak tidak mengemukakan sebab sebenar mengapa seseorang pekerja diberhentikan di mana ia berpunca dari salah satu butiran di bawah:

  1. Pekerja.
  2. Majikan.
  3. Kedua-dua belah pihak iaitu pekerja dan majikan.
(Jika sebab sebenar pekerja tersebut diberhentikan adalah berpunca daripada pekerja maka rekod pekerja yang diberhentikan adalah bersih).

Tamat perkhidmatan seperti dalam klausa di atas boleh berlaku sama ada dengan pengetahuan pekerja (bermaksud dengan notis sebulan) atau tanpa pengetahuan pekerja atau ketika pekerja masih bekerja atau pekerja cuti dalam perkhidmatan.

Jika pekerja masih bekerja, cukup sahaja dibayar sebulan gaji contohnya Disember 2015, maka keesokan harinya pada 1 Januari 2016 (hari bekerja bagi Negeri Kedah jika tarikh 1 Januari tidak jatuh pada hari Jumaat atau hari Sabtu) pekerja masih hadir ke pejabat untuk bekerja, bermula pukul 8 pagi, pekerja terbabit boleh menerima tarikh berhenti bekerja (tamat perkhidmatan) daripada majikan tanpa sebarang sebab.

Apabila tarikh berhenti kerja sudah dikeluarkan oleh majikan dan disampaikan kepada pekerja yang hadir ke pejabat untuk bekerja secara rutin bermula pukul 8 pagi, maka pekerja terbabit boleh pulang dan tinggal diam rumah.

Bermula tarikh berhenti kerja, perkerja tersebut masih tertakluk kepada Warta Kerajaan Persekutuan bagi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 dalam Bahagian II Perlantikan di mana pekerja tersebut:
Seseorang yang telah ditamat perkhidmatan dari perkhidmatan awam atau dibuang kerja tidak boleh dilantik semula ke dalam perkhidmatan awam kecuali dengan kebenaran khas suruhanjaya.
Oleh itu, perkerja yang masih hidup dalam tempoh baki hayatnya bermula dari tarikh tamat perkhidmatan tidak boleh dilantik semula ke dalam perkhidmatan awam. Walau bagaimanapun, kebenaran khas suruhanjaya diperlukan bagi sesetengah kes bergantung kepada sebab seseorang pekerja diberhentikan, begitu juga terdapat sesetengah kes pekerja yang ditamatkan perkhidmatan dibenarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam tanpa kebenaran khas suruhanjaya untuk dilantik semula memegang jawatan dalam perkhidmatan awam bergantung kepada sebab seseorang pekerja diberhentikan.

Aku fikir dan rasa lucu dengan syarat-syarat perlantikan dan tamat perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sebuah Institut Pengajian Tinggi Awam tersebut di mana pegawai terbabit tertakluk kepada Warta Kerajaan Persekutuan bagi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 kerana pada fikiran aku, pekerja terbabit boleh jatuh kepada perbuatan dianiya oleh majikan "secara sah menurut cara yang dibenarkan" oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.