Khamis, 12 Julai 2018

Berkata Baik vs Diam


“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam.” (Muttafaq ‘alaih: Al-Bukhari nombor hadis 6018 & Muslim nombor hadis 47).

Selasa, 8 Mei 2018

Kerana Hutang Bahagian 1


MUKADIMAH

Allah menjelaskan bab hutang dalam al-Quran maksudnya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah 2:282) 

Orang beriman tidak boleh lari dari hutang. Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan secara hutang. Disebut dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah s.a.w. membeli makanan secara hutang. Rasulullah s.a.w. mencagarkan baju besinya kerana tak mampu bayar pada ketika itu maka ada barang cagaran, jika Nabi tak mampu bayar sehingga kewafatan maka baju besi tersebut akan dicair (dijual) oleh orang yang memegangnya dan menolak hutang yang tidak bayar.

Hutang hampir menjadi lumrah alam dan fitrah manusia hampir semua tidak mampu lari dari hutang. Bukan sahaja orang tidak beriman atau orang yang tidak tinggi kekuatan iman berhutang bahkan orang yang sehebat Nabi juga berhutang.

Hutang juga memberi peluang kepada orang yang lebih berharta untuk menambah pahala mereka. Kita kena fikir apakah hukum orang yang berhutang tapi apakah kelebihan orang yang memberi hutang tanpa faedah. Memberi hutang dengan faedah adalah riba’ tapi kalau memberi hutang tanpa faedah maka ada ulama menyebut memberi hutang mendapat ganjaran yang lebih banyak berbanding memberi sedekah kerana orang yang berhutang terpaksa memalukan dirinya hendak minta berhutang. Kita sebagai orang yang berduit kita beri maka kita membantu saudara yang sgt berkeperluan dan tidak membiarkan orang yang meminta berhutang terus memalukan dirinya.

SOALAN PERTAMA:


Jawapan soalan nombor 1, seluruh hutang itu untuk perkara yang diharamkan oleh Allah maka hutang itu jadi bermasalah. Kita orang memberi hutang tahu untuk benda-benda haram maka kita haram hukumnya dan dikira terjebak sekali. Sebab itu dalam institusi kewangan Islam ada orang membuat pembiayaan untuk projek tidak halal maka seluruh institusi kewangan Islam tdk bagi pinjaman. Jangan membantu dan perkara Al-Quran.

Dalam hidup kita mesti tahu apa yang halal dan apa yang haram. Kata Umar Al-Khattab, “Jangan kamu masuk dalam pasar jual beli menyebabkan transaksi komersial kecuali sampai kamu belajar bab hukum.” Kita belajar bab hukum last sekali. Kita bimbang. Banyak kita terlanggar sana terlanggar sini. Al-hamdulillah Kalau tersedar di tengah jalan maka boleh bertaubat, tapi kalau tidak sedar-sedar sampai mati maka ini payah. Apa saja hutang untuk perkara harus maka (hukumnya) boleh.

Jawapan soalan nombor 2, Tapi, kalau benda harus tapi untuk luxury (tahsiniyat) bukan dharuriyat dan hajiyat, telefon canggih, kalau nak berhutang kita kena tahu, hutang boleh membawa kemudaratan. Kata-kata Umar Al-Khattab dalam (kitab) Muwata’ (karangan Imam) Malik “Jauhkan diri kamu dari hutang yang tak ada keperluan, sesungguhnya permulaan kepada hutang adalah kemurungan (hina/rendah diri) dan akhirnya menjadi perang.” Tak bayar hutang sampai boleh putus saudara.

SOALAN KEDUA:Jawapan: Hadis Nabi Sahih, “Jiwa (roh) orang mukmin akan tergantung sehingga hutangnya diselesaikan.” Para ulama bincang apa maksud ‘tergantung’. Imam Suyuti, Imam Mawardi & Imam Syaukani bincang (berkenaan hal ini). 

Mereka sebut antara maksudnya, roh orang mukmin yang baik dalam hadis Nabi yang lain ada menyebut dalam alam barzakh akan memperolehi satu taman dari taman-taman syurga. Ganjaran kebaikan belum kiamat dapat dah. Tapi orang yang berhutang yang belum diselesaikan hutangnya maka ia akan tergantung, ia tidak akan dikira lagi tak dapat apa-apa kebaikan sehebat mana ia di dunia. 

Sampai satu perkara yang menakutkan, disebut dalam hadis sahih, seorang sahabat duduk bersama-sama Nabi, tiba-tiba nampak Nabi melihat ke langit, Nabi berubah wajah dan Nabi sebut Subhanallah. Sahabat bertanya Nabi, apa masalahnya? Nabi tak jawab. Besok jumpa Nabi tanya balik apa yang merisaukan Nabi, Nabi berkata, “Aku telah mendapat ilmu berkenaan, kalau ada seorang lelaki terbunuh pada jalan Allah (syahid) kemudian dia dihidupkan dan dia syahid lagi kemudian dia dihidupkan dan dia syahid lagi dia takkan dapat masuk syurga sampai diselesaikan hutangnya.” 

Nabi jadi terkejut nak bagi tahu kepada para sahabat dan kepada kita semua bahawa itulah dasyatnya hutang. Dalam satu lagi hadis ada menyebut, “Kalau kamu mati tak ada hutang baru ada peluang masuk syurga.” Maksud tergantung amalan dan kebaikan ganjaran terhalang, dan pada ketika itu akan mendapat keburukan maka kena jelaskan hutang dan waris kena tahu, maka tulislah bagi tahu hutang-hutang kita supaya waris boleh tolong selesaikan.


Sumber: 


Isnin, 26 Mac 2018

Penipuan & Ketidakadilan

Gambar hiasan. Sumber: Klik sini
Sumber: Klik sini


Meva Camp Madagascar:
Pokok tumbang atau pondok menempatkan khemah yang tumbang?


P/S: Entri ini berkait dengan entri Travel Ke Afrika.

Ahad, 25 Mac 2018

Hukum Makan Semut

Semut adalah binatang yang tidak mengalir darah. Bangkai semut adalah najis yang dimaafkan. Namun masuk semut dalam minuman atau makanan hukumnya terdapat dua keadaan.

Pertama, semut masuk dalam keadaan sudah mati. Semut itu sudah tentu menjadi bangkai. Jika bangkai semut masuk dengan ikhtiar manusia seperti memasukkan gula yang ada bangkai semut ke dalam air minuman, maka air tersebut menjadi najis dan tidak boleh diminum.

Sebaliknya jika bangkai semut masuk di dalam air minuman bukan kerana ikhtiar manusia, seperti ditiup angin, selagi tidak mengubah sifat air maka ia boleh diminum dengan syarat membuang dahulu bangkai semut tersebut.

Kedua, jika semut yang masih hidup masuk ke dalam minuman, kemudian ia mati sendiri di dalam air dengan sebab ikhtiar manusia, maka air itu menjadi najis dan tidak boleh diminum. Ini mungkin boleh berlaku jika air itu ditapis atau memasukkan gula yang ada semut yang hidup. Atau mungkin kerana memasukkan air yang di dalam cawan mengandungi semut hidup.

Sebaliknya jika bukan dengan ikhtiar manusia seperti ia masuk dengan sendirinya atau ditiup angin, maka minuman itu tidak najis dan boleh diminum dengan syarat bangkai semua itu telah dibuang dahulu.


Sumber: Mohd. Azrin Wahid. 2018.  SHHHH... Dengarkan Bicara Si Semut!  Majalah Al-Islam, Februari Bilangan 528 Halaman 18-21.  Utusan Karya Sdn. Bhd.

Sabtu, 27 Januari 2018

Wahai Muslimah, Tutuplah Auratmu Dengan Sempurna Semasa Hayatmu Masih Ada

Sumber: Klik sini
“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.” (An Nur:31)


Hikmah Menutup Aurat Khas Bagi Muslimah

Lebih-lebih lagi ayat di ayat, Allah menjelaskan hikmah agung dan kebaikan besar yang akan mereka dapatkan dengan melaksanakan perintah-Nya, iaitu penjagaan daripada Allah bagi kaum wanita sehingga mereka tidak diganggu dan disakiti ketika keluar rumah. 

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata, "Ini menunjukkan bahawa gangguan (bagi wanita daripada orang-orang yang berakhlak buruk) akan timbul jika wanita itu tidak mengenakan jilbab (yang sesuai dengan syariat). Kerana, jika wanita tidak memakai jilbab, boleh jadi ada orang menyangka bahawa dia bukan wanita yang 'afifah (terjaga kehormatannya), sehingga orang yang ada penyakit (syahwat) dalam hatinya akan menganggu dan menyakiti wanita tersebut, atau bahkan merendahkan atau melecehkannya... Maka dengan memakai jilbab (yang sesuai dengan syariat) akan mencegah (timbulnya) keinginan-keinginan (buruk) terhadap diri wanita daripada orang-orang yang mempunyai niat buruk". (halaman 46) 


Sumber: Zamri Hashim (Timbalan Mufti Negeri Perak). 2018. Syariat dan identiti Arab. Majalah Al-Islam, Januari Bilangan 527 Halaman 44-46. Utusan Karya Sdn. Bhd. 


Ironi Setelah Meninggal Dunia 

Ramai sahabat si mati menasihati waris agar memadam gambar-gambar si mati yang tidak menutup aurat dengan sempurna yang berada dalam laman sosial. Setelah meninggal dunia, waris pula dibebankan dengan tugasan menapis/memadam gambar-gambar si mati dek perbuatan si mati yang semasa hayatnya memuatnaikkan gambar-gambar sedemikian. 
Alangkah baiknya andai para sahabat si mati menasihatkan si mati agar menutup aurat dengan sempurna semasa hayatnya masih ada. 

Perintah menutup aurat dikenakan semasa seseorang muslimah masih hidup. Menjaga aurat termasuk tidak memuatnaikkan gambar-gambar yang mendedah aurat dalam facebook, instagram, blog dan lain-lain medium laman sosial dalam internet untuk tatapan para lelaki yang bukan mahram. 


P/S: Wahai Muslimah, istiqamahlah dalam menutup aurat. Istiqamah itu adalah pertolongan Allah khas buat mereka yang ikhlas hendak kembali kepada-Nya.

Selasa, 16 Januari 2018

Travel Ke Afrika
Penulis: Dr. Hayya Bilal
Tajuk: Afrika Aku Mai Lagi
Tahun Terbit: Mac 2017
Penerbit: Jamilah Jaafar
Muka Surat: 314
Harga: RM40.00


Travelog Dr. Hayya Bilal ke empat negara di Afrika iaitu Uganda, Kenya, Sudan dan Rwanda disampaikan secara santai, lucu dan sarat dengan informasi. Pembaca memperolehi ilmu baru mengenai politik, ekonomi, sosial, sejarah dan budaya mengenai suku kaum tertentu yang ada di Afrika. Aku membaca buku ini sambil baring di atas katil (sesetengah bahagian membaca sambil ketawa) dan sampai ke Afrika tanpa perlu membahayakan diri sehingga meninggal dunia ataupun mengeluarkan perbelanjaan besar.
Terdapat 54 buah negara di Afika. 1800 bahasa tidak rasmi dan 27 bahasa rasmi. Tanahnya seluas lebih kurang 30 juta kilometer persegi atau 20 peratus daripada kawasan daratan bumi. Gunung tertinggi di Afrika ialah di Kilimanjaro, Tanzania. Antara 7 benda ajaib di dunia ialah Air Terjun Victoria yang terdapat di Afrika.

Sebelum ini, beberapa kali aku ke kedai buku Popular Book Co (M) Sdn. Bhd. di Village Mall Sungai Petani, Kedah melihat buku ini berada di rak buku. Aku membeli buku ini hasil dari wang sedekah lebih kurang RM50.00 yang diberikan oleh kawan-kawan arwah adik aku untuk meringankan beban perasaan sedih yang ditanggung oleh kami sekeluarga berikutan kematian adik aku. 

Terima kasih kepada kawan-kawan arwah adik aku kerana memasukkan wang ke dalam akaun Maybank aku. Sebenarnya pemberian wang sedekah dapat meringankan beban perasaan aku untuk memiliki buku ini. Aku beli buku ini sempena kematian adik aku. 

Aku ingin menambah empat tips penting khususnya bagi sesiapa yang ingin travel ke negara-negara di Afrika:
  1. Dapatkan maklumat rasmi mengenai kewujudan wabak penyakit di sesebuah negara khususnya dari World Health Organization (WHO). Jika perlu sila dapatkan vaksin terlebih dahulu sebelum bertolak ke negara-negara di Afrika. Maklumat kewujudan wabak penyakit di sesebuah negara penting kerana syarikat-syarikat penerbangan antarabangsa menggunakan maklumat rasmi yang dikeluarkan oleh WHO. Kewujudan wabak penyakit menyebabkan banyak syarikat-syarikat penerbangan antarabangsa membatalkan penerbangan ke negara terbabit. Jika ditakdirkan anda meninggal di negara berkenaan, (jika waris tidak mahu jenazah anda dikebumikan di negara berkenaan) maka waris mengalami kesukaran lambat menerima jenazah anda berikutan penerbangan kargo yang terhad.
  2. Cakna dengan maklumat cuaca dalam tempoh lawatan khususnya mengenai hujan, ribut dan taufan. 
  3. Lihat terlebih dahulu keadaan kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan sesuatu tempat pelancongan seperti struktur pondok yang menempatkan khemah.
  4. Aku setuju dengan saranan Dr. Hayya Bilal yang mencadangkan agar travel ke Afrika dibuat secara berkumpulan. Sebaik-baiknya aku mencadangkan agar pergi ke Afrika dengan beberapa orang (minimum 3-4 orang) ahli keluarga/rakan senegara.  Andai berlaku sesuatu yang tidak diingini dalam tempoh lawatan seperti ditimpa kemalangan (jangan sempitkan fahaman anda dengan hanya kemalangan jalan raya), ada ahli rombongan lain senegara yang boleh memaklumkan kepada keluarga di tanah air. Ahli rombongan lain yang senegara berperanan menemankan anda ke hospital dan menjadi saksi mengenai perkara sebenar yang terjadi kepada diri anda. Hal ini dapat mengelakkan berlaku penipuan (contoh: pihak pengurusan yang terdiri penduduk tempatan) untuk menutup perkara sebenar yang terjadi kepada diri anda andai berlaku kematian/kecacatan kekal/hilang ingatan dan sebagainya. 

P/S: Dulu aku tengok ramai orang Afrika di Kuala Lumpur. Sekarang aku tengok  sudah ada orang Afrika di Sungai Petani, Kedah

Ahad, 31 Disember 2017

Doa: Hadiah Daripada Yang Hidup Kepada Yang Mati

Orang mati dalam kuburnya adalah seperti orang yang sedang tenggelam yang meminta pertolongan. Ia menunggu sampai kepadanya (rahmat) sesuatu doa dari anaknya, atau saudaranya, atau sahabat handainya. Apabila (rahmat) doa itu sampai kepadanya maka tidak terkira sukacitanya dan dirasainya (rahmat doa itu) lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Sebenarnya hadiah orang-orang yang hidup kepada orang mati ialah: ”Doa dan Istighfar”. (Riwayat oleh Ad-Dailami rahimahullah)Rayuan rohnya dengan suara yang hiba dan menyayukan hati

Di dalam hadith juga diterangkan, maksudnya:

” Bahawa roh orang-orang mati datang beramai-ramai ke langit dunia pada tiap-tiap malam dan berhenti bertentangan dengan rumah masing-masing. Tiap-tiap satu roh di antaranya menyeru berkali-kali dengan suara yang hiba dan sayu, katanya:

” Wahai ahli rumahku! Wahai kaum kerabat dan anak-anakku! Wahai orang-orang yang telah mendiami rumah kami, dan yang telah membahagi-bahagi dan menerima harta pusaka peninggalan kami, adakah sesiapa di antara kamu yang masih ingat kepada kami atau yang pernah memikirkan keadaan kami yang sedang berada di alam Barzakh?...kenanglah kami dan bantulah kami dengan doa dan amal-amal yang salih, semoga Allah memberi rahmat kepada kamu...”

” Setelah puas menyeru dan merayu, kembalilah kumpulan roh itu ke tempat masing-masing untuk datang lagi pada malam berikutnya.

” Jika ada yang mendoakannya, kembalilah ia dengan gembira. Jika tidak, kembalilah ia dengan hiba dan hampa.” [Hadith yang menyayukan hati ini disebutkan dalam I’anah at-Talibin (2:144)] 

Kedua dua hadith ini menerangkan setakat mana berhajatnya orang yang mati kepada doa orang-orang yang hidup.
P/S: Aku rasa sebak apabila membaca petikan terjemahan hadis di atas. Sebelum ini, kadang-kadang sahaja aku membaca doa terjemahan Surah al-Hasyr ayat 10 apabila aku teringat. Kini, aku usahakan membacanya setiap hari. Aku yang masih hidup ini faham bagaimana rasanya hampa. Aku tidak mahu setiap malam kau merayu dan akhirnya kau kembali dalam keadaan hiba dan hampa.


"Wahai Tuhan Kami! ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan Kami! Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu." (Surah Al-Hasyr 59 :10)