Sabtu, 17 Januari 2015

Bagaimana Menentukan Sesuatu Objektif Kajian?

Hari ini aku melihat statistik blog aku mengandungi kata carian "Bagaimana menentukan objektif sesuatu kajian?" 


Dalam melakukan sesuatu penyelidikan, objektif kajian tidak timbul begitu sahaja. Pembinaan objektif kajian mempunyai kaitan langsung dengan bahagian penyataan masalah/permasalahan kajian (problem statement) yang dinyatakan dan dibincangkan dengan jelas dalam bab satu tajuk Pengenalan di bawah sub tajuk bahagian Penyataan Masalah atau Permasalahan Kajian.

Penerangan dalam bahasa yang mudah, objektif kajian timbul ekoran daripada kewujudan permasalahan yang menyebabkan kenapa ia perlu dikaji. Objektif kajian mesti lahir dari bahagian penyataan masalah. Isu-isu yang ditimbulkan dalam bahagian penyataan masalah pula mesti diolah secara kritis meliputi semua isu yang menjadi objektif dalam sesebuah kajian. Dalam hal ini, latar belakang kepada objektif kajian sudah dibayangkan dalam perbincangan bahagian penyataan masalah.

P/S: Dalam sesebuah penyelidikan tidak kira sama ada pada peringkat PhD, Masters atau Ijazah Sarjana Muda, lazimnya mengandungi tiga objektif kajian, paling banyak empat objektif kajian dan tidak lebih dari itu 

4 ulasan: